Par catégories

Formules qui calment l’Esprit (An Shen Ji)

An Shen Bu Xin Pian

Suan Zao Ren Tang

Tian Wang Bu Xin Dan

Formules qui chassent le Vent (Zhi Feng Ji)

Du Huo Ji Sheng Tang

Xiao Feng San

Zhen Gan Xi Feng Tang

Formules qui clarifient la Chaleur (Qing Re Ji)

Huang Lian Jie Du Tang

Long Dan Xie Gan Tang

Formules qui éliminent l’Humidité (Qu Shi Ji)

Wu Ling San

Formules qui facilitent la digestion (Xiao Shi Ji)

Bao He Wan

Formules qui harmonisent (He Jie Ji)

Chai Hu Shu Gan Tang

Jia Wei Xiao Yao San

Xiao Chai Hu Tang

Xiao Yao San

Formules qui humectent la Sécheresse (Run Zao Ji)

Bai He Gu Jin Tang

Formules qui libèrent la Superficie (Jie Biao Ji)

Bi Yan Pian

Cang Er Zi San

Sang Ju Gan Mao Wan

Formules qui mobilisent le Sang (Li Xue Ji)

Gui Zhi Fu Ling Tang

Formules qui purgent (Xie Fa Ji)

Run Chang Wan

Formules qui réchauffent l’Interne (Wen Li Ji)

Li Zhong Wan

Formules qui régularisent le Qi (Li Qi Ji)

Yue Ju Wan

Formules qui tonifient le Sang (Bu Xue Ji)

Si Wu Tang

Tao Hong Si Wu Tang

Formules qui tonifient le Yang (Bu Yang Ji)

Jin Gui Shen Qi Wan

Yao Tong Pian

Formules qui tonifient le Yin (Bu Yin Ji)

Geng Nian An Wan

Liu Wei Di Huang Wan

Mai Wei Di Huang Wan

Qi Ju Di Huang Wan

Yi Guan Jian

Zhi Bai Di Huang Wan

Formules qui transforment les Mucosités (Hua Tan Ji)

Er Chen Tang

Wen Dan Tang

Formules reconstituantes et tonifiantes (Bu Yi Ji)

Ba Zhen Tang

Bu Zhong Yi Qi Tang

Gui Pi Tang

He Shou Wu (zhi)

Shen Ling Bai Zhu Pian

Shi Quan Da Bu Tang

Si Jun Zi Tang